Gezien uw locatie waarbij verschillende zonnepanelen telkens een wisselend deel van de dag schaduw ondervinden, dan wel niet tegelijkertijd evenveel zonlicht ontvangen, is het rendabel om te investeren in het optimaliseren van uw gehele PV systeem.

SolarEdge optimaliseert ieder paneel apart. Een PV paneel is een natuurproduct en verschilt altijd iets van elkaar. PV panelen hebben ongelijke rendementen. De  optimalisatie van deze variatie verhoogt uw rendement al met 3% á 5%. Schaduw optimaliseren zal uw PV systeem met enkele tientallen procenten verhogen, waardoor u bijna net zo hoog uit zal komen als een dak zonder schaduw.

Image

 

De powerbox van solar edge die onder elk paneel wordt gemonteerd. U ziet ze dus niet.

 

Met SolarEdge beschikt ieder zonnepaneel over een aparte MPP-tracker (Maximum Point of Power), welke continu naar het ideale A/V punt zoekt, zodat een maximaal Wattage en dus rendement per paneel wordt gerealiseerd. Dit in tegenstelling tot conventionele omvormers waarbij een hele string hinder ondervindt van één schaduwpaneel en de rest van de panelen dus ook minder opbrengst genereren.

Image

Solar Edge power optimizers

Solar Edge is geen micro omvormer-systeem. Solar Edge zijn high tec power optimizers voor een individueel paneel. Zij nemen feitelijk de functie van de swiss box over en leiden dan in een ander voltage naar de Solar Edge omvormer, die gewoon beschermd in de woning hangt.

Solar Edge kan in elke situatie worden toegepast, maar het levert het meeste rendement op in de volgende situaties:

  1. Er zijn meer dan 2 verschillende oriëntaties naar de zon.
  2. Er is substantiële schaduwvorming die dagelijks over meerdere panelen loopt.
  3. Schaduwvorming van vegetatie (bomen).

Solar Edge geeft meer voordeel t.o.v. stringomvormers (de SMA’s e.d.) bij wisselend weer (zoals wij  in NL vaak hebben). Solar Edge optimaliseert de output per paneel. Doordat sommige merken panelen van nature verschillen in opbrengst, omdat zonnecellen een natuur product zijn, genereert Solar Edge meer output. Dus ook bij een mooi maagdelijk dak zonder schaduw gericht naar het zuiden genereert Solar Edge volgens eigen zeggen dan al 2% tot 4% meer productie. De meerprijs loont dan echter nauwelijks binnen de afschrijfperiode om voor dit extra rendement Solar Edge toe te passen.

Wanneer het dak schaduw heeft, loopt het voordeel op tot 30% (afhankelijk van hoeveelheid schaduw en de duur van de schaduw). Dit zijn ervaring cijfers van Solar Edge zelf uit de Verenigde Staten waar reeds 5 miljoen van deze Optimizers zijn geïnstalleerd.

Solar Edge heeft naast de Power Optimizer per paneel ook altijd één omvormer voor het hele systeem nodig.  Solar Edge functioneert in een systeem vanaf 4 panelen.

Solar Edge kan worden toegepast bij elk paneelmerk. Solar Edge kan ook worden toegepast  wanneer de kans groot is dat u in de toekomst uw systeem wilt uitbreiden. In de toekomst zullen de panelen een andere Wp hebben en wellicht zullen dan andere merken beter zijn dan de huidige keuze. Solar Edge verwerkt optimaal alle type en zwaartes van panelen door elkaar.

Bij toepassing van Solar Edge hoeft u verder niets meer voor monitoring te bestellen. Dat is allemaal webbased ingebouwd. SolarProf neemt altijd de moeite om uw hele legplan in de software van Solar Edge in te voeren de opbrengst per individueel paneel te monitoren en uit te lezen.

Solar Edge is een andere techniek dan micro omvormers. Micro omvormers werken met een omvormertje per paneel en hebben verder geen centrale omvormer in de woning.

Bereken uw winst

Vul uw gegevens van uw dak in op de Profcalculator en u krijgt een gerichte indicatie van het netto rendement op uw investering.

Bereken het hier

Neem contact op

Neem contact met ons op voor meer informatie over zonnepanelen.

Contact