Zonnepanelen kunt u op zowel platte daken als hellende daken installeren. Dit heten dak-gebonden-systemen en dat zal het meeste voorkomen bij particulieren en bedrijven. Daarnaast zijn er ook nog open-veld-opstellingen. Dan monteren wij onder de panelen palen en constructies om de panelen in 15-35 graden helling op te monteren.

Photo-Voltaische modules wekken energie uit licht op via silicium of een CIS verbinding (Koper, Indium en Seleen). Dit is gelijkstroom (DC, direct current).

In de omvormer wordt deze stroom omgezet in wisselstroom (AC, alternating current) dat geschikt is voor uw elektrische apparaten en het elektriciteitsnet. Deze AC kabel wordt op uw meterkast aangesloten. Zo kunt u al uw apparatuur via eigen opgewekte stroom voeden en op dat moment teveel opgewekte stroom terug leveren aan het net. En vice versa, u kunt ook gewoon stroom van het net blijven trekken.

Een dakgebonden systeem op een hellend dak.
Een dakgebonden systeem op een hellend dak.
Een dakgebonden systeem op een plat dak
Een dakgebonden systeem op een plat dak

U kunt op de omvormers van SolarProf altijd aflezen hoeveel netto stroom u heeft opgewekt. In uw meterkast ziet u hoeveel stroom u nog netto heeft verbruikt (of geleverd aan het net). Ook na het eventueel afbouwen van de salderingsregeling kunt u als klein verbruiker altijd stroom terug leveren en u krijgt ook altijd een vergoeding voor elke kWh die u terug levert.

Zonnepanelen zijn gebaseerd op dunne silicium schijven die vervaardigd worden met monokristallijne of polykristallijne cellen. Mono is meestal effen zwart/blauwig en poly is wat meer blauwig met een levendige structuur. Amorfe of CIS heeft geen cellen, maar is een vormloze substantie die in een dunne film over allerlei materiaal heen aangebracht kan worden.

De polykristallijne modules hebben een gemiddeld rendement van rond de 20%, ongeacht de weersomstandigheden. Deze werkingsgraad geeft aan hoeveel procent van de energie van het invallende zonlicht maximaal omgezet kan worden in stroom. Bij monokristallijne panelen is dit rendement rond de 21% bij directe instraling. Bij amorfe is dit maximaal 14%. De rendementen die hier gemeld worden betreffen het percentage instraling dat wordt geconverteerd naar stroom.

De verschillende vormen van silicium hebben verschillende eigenschappen. Amorfe werkt het beste bij indirect zonlicht. Ook polykristallijn werkt erg goed bij alle soorten instraling uit het kleurenspectrum. Monokristallijn werkt het beste bij direct zonlicht.

Donker of licht, warm of koud, jaar in jaar uit, zonnepanelen functioneren altijd bij voldoende licht.

Een open-veld opstelling
Een open-veld opstelling

Lees meer over de verschillende merken en bijbehorende argumenten

Image

Het Noorse REC Solar

Image

Het Duitse Winaico

Bereken uw winst

Vul uw gegevens van uw dak in op de Profcalculator en u krijgt een gerichte indicatie van het netto rendement op uw investering.

Bereken het hier

Neem contact op

Neem contact met ons op voor meer informatie over zonnepanelen.

Contact