Privacy statement

SolarProf legt uitsluitend persoonsgegevens van u vast om u beter van dienst te kunnen zijn met betrekking tot uw aankoop, garanties en serviceverzoeken. De vastgelegde gegevens betreffen die van u en/of die van uw partner, met betrekking tot uw geslacht, voorletters, familienaam, werkadres, telefoon en emailadressen. Nooit registreert SolarProf: BSN-nummer, ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke voorkeur, seksualiteit, geboortedatum, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsinformatie, of strafrechtelijk verleden. Nimmer worden enige gegevens aan derden tegen betaling ter hand gesteld. Wij zullen u op eerste verzoek inzicht bieden in de gegevens die wij van u hebben vastgelegd.