Solar Frontier

Waarom Solar Frontier panelen?

In Japan is de solar industrie 50 jaar geleden ontstaan. In Japan is de meeste research naar solar gedaan en zij scoren de hoogste opbrengsten per vierkante meter zonnepaneel. Solar Frontier heeft 5 ultra moderne productiefabrieken die de hoogste output van dunne film panelen leveren. Dunne film panelen zijn opgebouwd uit een legering van koper, indium en selenium (CIS). Zij gebruiken geen lood en cadmium in hun panelen. De foodprint van de productie is minder dan een jaar.

Deze nieuwe en verbeterde ‘dunne film’ techniek heeft 5% tot 12% meer opbrengst per Wp dan de traditionele kristallijne panelen. Testcentra bewijzen dat in alle omstandigheden:
Testresultaten op de Solar Frontier website >>

Dit komt door 4 redenen:

  1. Light soaking effect
  2. Meer licht gevoelig voor instraling
  3. Betere temperatuur coëfficiënt
  4. Minder opbrengstverlies bij schaduw

Light soaking effect

Het licht absorberende vermogen van een CIS paneel wordt hoger naarmate het eenmaal is gevoed met licht (fotonen). Dit is na enkele weken bereikt. Dit in tegenstelling tot kristallijnen panelen. Net als een warme motor die meer vermogen geeft dan een koude motor. De elektrische geleiding is beter na enkele weken, dus meer netto output van stroom dan onder de Standaard Testst Conditie (STC) is waargenomen.

Meer lichtgevoelig voor instraling

Solar Frontier panelen converteren een breder spectrum van de lichtinstraling. De internationale Standaard Test Conditie (STC) test alleen bij AM 1,5. Echter, zoals u ziet bestaan er veel meer golflengtes van instraling. Deze worden beter benut door Solar Frontier dan door andere paneel types.

 

Betere temperatuur coëfficiënt

De STC test bij 25 graden Celcius. Wanneer een paneel kouder is dan presteert het beter, wanneer het warmer is, dan presteert het minder, omdat de spanning (V) afneemt bij hogere temperaturen. Het paneel zal zelden precies 25 graden zijn. Elk paneel presteert verschillend bij wisselende temperatuur. Dat wordt uitgedrukt in de temperatuur coëfficiënt (Tc) van het paneel. Het Solar Frontier paneel heeft Tc van -0,31% per graad warmte verschil. Dit is bijna gelijk aan dat van het top paneel van Panasonic HIT en dus beter dan elk ander paneel. Dus bij warmere dagen in de zomer genereert dit paneel nog meer energie dan concurrenten.

Minder opbrengstverlies bij schaduw

Waarom vermindert schaduw de opbrengst? De opgewekte stroomsterkte is evenredig met de intensiteit van het licht dat op de cel valt. Een cel die half in de schaduw ligt, zal dus maar de helft van de stroomsterkte opwekken in vergelijking met cellen die geen schaduw ondervinden. Omdat cellen in een kristallijnen paneel in serie staan, is er maar één stroomsterkte die door het paneel gaat.

Bij traditionele kristallijnen paneel hebben we bij maximale belichting een stroomsterkte van ongeveer 8 Ampère (A). Bij Solar Frontier is dit minder dan 2A. Bovendien wordt de stroomsterkte over het gehele oppervlak van het Solar Frontier paneel uitgesmeerd en dus is de blokkering van het vermogen door schaduw gradueel (zie rode deel grafiek) i.p.v. exponentieel (zie blauwe deel grafiek). Als we de stroomdichtheid berekenen, komen kristallijnen panelen op 200 maal de stroomsterkte per oppervlakte als de Solar Frontier panelen, dus veel meer verlies in stroomsterkte bij schaduw:

Per saldo haalt een Solar Frontier paneel in Nederland ruim 105kWh per kWp. Een kristallijnen paneel haalt gemiddeld 90kWh per kWp. Dus een Solar Frontier paneel presteert 16% beter.

Afgezien van de technische voordelen zijn Solar Frontier panelen aan de voorzijde egaal zwart en voor veel mensen dus veel mooier om te zien dan blauwige gloed van kristallijnen panelen.